Javascript – Karar Yapıları

Her yazılım dilinde olduğu gibi Javascript’te de karar yapıları vazgeçilmez kodlar arasındadır. IF –ELSE –ELSE IF: Bir koşul tanımlarken cümlede “eğer” kullanıyorsak kod yapısında mutlaka if kullanılmalıdır. Örnek:   [crayon-5e5181c9f3137414573081/] Yukarıdaki örnekte görmüş olduğunuz gibi sayi değişkenimiz 5’ten küçük olmadığı için if döngüsünü ...

Javascript – Mesaj Kutusu Kullanımı

Javascript'de 3 çeşit mesaj kutusu kullanılmaktadır. Bunlar; 1-Alert: Bildirim/Bilgi Verme 2-Comfirm: Doğrulama Kutusu 3-Prompt: Bilgi Girişi Yapılan Mesaj Kutusu Fonksiyon yazarak çağırılabildiği gibi aşağıdaki şekilde de kullanılabilir. Fonksiyonla çağırma yöntemi: [crayon-5e5181c9f3a16633936147/] Diğer Yöntem: [crayon-5e5181c9f3a28606729894/]