Javascript – Karar Yapıları

Her yazılım dilinde olduğu gibi Javascript’te de karar yapıları vazgeçilmez kodlar arasındadır. IF –ELSE –ELSE IF: Bir koşul tanımlarken cümlede “eğer” kullanıyorsak kod yapısında mutlaka if kullanılmalıdır. Örnek:   [crayon-600ea241320ed058232379/] Yukarıdaki örnekte görmüş olduğunuz gibi sayi değişkenimiz 5’ten küçük olmadığı için if döngüsünü ...

Javascript – Mesaj Kutusu Kullanımı

Javascript'de 3 çeşit mesaj kutusu kullanılmaktadır. Bunlar; 1-Alert: Bildirim/Bilgi Verme 2-Comfirm: Doğrulama Kutusu 3-Prompt: Bilgi Girişi Yapılan Mesaj Kutusu Fonksiyon yazarak çağırılabildiği gibi aşağıdaki şekilde de kullanılabilir. Fonksiyonla çağırma yöntemi: [crayon-600ea24132411082579777/] Diğer Yöntem: [crayon-600ea24132416234083466/]