C# String Metotları

String Format [crayon-5b2fae21dac0c894251406/] Replace Metin içerisindeki harflerde veya kelimelerde değişiklik yapılmak isteniyorsa replace metodu kullanılır. [crayon-5b2fae21dac25915414827/] Substring Metnin hangi karakterden sonrasını görmek istiyorsak substring içerisine o değer verilir. [crayon-5b2fae21dac31852298332/] Remove Belirlenen karakter sırasından sonra kaç karakter silinmek isteniyorsa o değerler textBox' ...