C# String Metotları

String Format [crayon-5dcc8d3978fc8396126154/] Replace Metin içerisindeki harflerde veya kelimelerde değişiklik yapılmak isteniyorsa replace metodu kullanılır. [crayon-5dcc8d3978fe2466356254/] Substring Metnin hangi karakterden sonrasını görmek istiyorsak substring içerisine o değer verilir. [crayon-5dcc8d3978fe8806773172/] Remove Belirlenen karakter sırasından sonra kaç karakter silinmek isteniyorsa o değerler textBox' ...