C# String Metotları

String Format [crayon-5fc78ec90b985020883562/] Replace Metin içerisindeki harflerde veya kelimelerde değişiklik yapılmak isteniyorsa replace metodu kullanılır. [crayon-5fc78ec90b98d064829343/] Substring Metnin hangi karakterden sonrasını görmek istiyorsak substring içerisine o değer verilir. [crayon-5fc78ec90b990835475075/] Remove Belirlenen karakter sırasından sonra kaç karakter silinmek isteniyorsa o değerler textBox' ...