C# String Metotları

String Format [crayon-5e21beac00e42223749972/] Replace Metin içerisindeki harflerde veya kelimelerde değişiklik yapılmak isteniyorsa replace metodu kullanılır. [crayon-5e21beac00e50726945816/] Substring Metnin hangi karakterden sonrasını görmek istiyorsak substring içerisine o değer verilir. [crayon-5e21beac00e55108076179/] Remove Belirlenen karakter sırasından sonra kaç karakter silinmek isteniyorsa o değerler textBox' ...