C# String Metotları

String Format [crayon-5f282f39ba107353692852/] Replace Metin içerisindeki harflerde veya kelimelerde değişiklik yapılmak isteniyorsa replace metodu kullanılır. [crayon-5f282f39ba113362041712/] Substring Metnin hangi karakterden sonrasını görmek istiyorsak substring içerisine o değer verilir. [crayon-5f282f39ba118152461495/] Remove Belirlenen karakter sırasından sonra kaç karakter silinmek isteniyorsa o değerler textBox' ...